Cosmeticasector werkt aan nieuw milieu-impact scoresysteem

Henkel, L’Oréal, LVMH, Natura &Co en Unilever zetten samen de schouders onder de ontwikkeling van een industriebreed milieueffect scoresysteem voor schoonheidsproducten, vergelijkbaar met de Eco-Score.

 

Wetenschappelijk basis

De vijf cosmeticagiganten willen een merkoverschrijdend scoresysteem op poten zetten op basis van een wetenschappelijk onderbouwde methodologie. Bedoeling is om consumenten duidelijke, transparante en vergelijkbare informatie te verschaffen over de ecologische impact van een product, waarbij de volledige levenscyclus ervan in aanmerking wordt genomen.

 

Het vrijwillige systeem zou worden opgebouwd rond vier basisprincipes: een gemeenschappelijke methode voor het meten van de milieueffecten gedurende de hele levenscyclus van het product, een gemeenschappelijke database van milieueffecten voor standaardingrediënten en -grondstoffen, een gemeenschappelijk instrument om de milieueffecten per product te berekenen, en een geharmoniseerd scoresysteem dat consumenten in staat stelt gemakkelijk vergelijkingen te maken.

 

De vijf willen bovendien externe wetenschappers, academici en ngo’s bij het hele ontwikkelingsproces betrekken om de integriteit van de aanpak te waarborgen. Ze hopen ook dat zoveel mogelijk andere cosmeticabedrijven zich zullen aansluiten bij het initiatief, schrijft CosmeticsDesign-Europe.

 

Consument wil transparantie

“Het nieuwe beoordelings- en scoresysteem is bedoeld om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van consumenten naar meer transparantie over de milieueffecten van cosmetische producten – formule, verpakking en gebruik. Het doel is de verbetering van de informatie die beschikbaar is voor consumenten en hen in staat te stellen duurzamere consumptiekeuzes te maken”, aldus het consortium.

 

De aanpak lijkt sterk geïnspireerd door de in Frankrijk ontwikkelde Eco-Score, de keuzewijzer die via een letter- en kleurcombinatie consumenten in een oogopslag informeert over de ecologische impact van een voedingsproduct. De Eco-Score werd eerder dit jaar door Colruyt in België geïntroduceerd en is intussen ook opgepikt door Lidl en Carrefour

 

Source: www.retaildetail.eu

Share