Picnic springt over Jumbo op Nederlandse markt online boodschappen

In Nederland blijft Albert Heijn afgetekend marktleider op de online boodschappenmarkt. Picnic heeft Jumbo intussen van de tweede plaats verdrongen.

 

Penetratiegraad daalt opnieuw

Sinds 2015 onderzoekt het platform Supermarkt & Ruimte twee maal per jaar de ontwikkeling van online boodschappen doen in Nederland. Tegen de achtergrond van de coronacrisis zijn de bevindingen bijzonder interessant, aangezien de e-commerce in het algemeen een stevige duw in de rug kreeg door de pandemie.

 

Albert Heijn blijft de markt domineren. 41% van de respondenten geeft in de enquête aan daar zijn online boodschappen te doen. Picnic draagt de voorkeur weg van 27% van de online shoppers terwijl Jumbo marktaandeel verliest en terugvalt op 21%. Buiten de top-3 is Plus de snelste groeier.

 

De uitbraak van de coronacrisis heeft de groei van online boodschappen fors versneld. In de herfst van vorig jaar liep de penetratiegraad (het aandeel consumenten dat aangeeft wel eens online boodschappen te doen) op tot 29%. In de zopas gepubliceerde cijfers is de penetratiegraad opnieuw gedaald tot 26%. Niettemin neemt het online aandeel in de totale supermarktomzet nog steeds toe, vooral omdat consumenten ook steeds meer verse voeding online bestellen. In absolute cijfers bedraagt de totale online boodschappenmarkt zo’n 2,2 miljard euro.

 

Steden

Het succes van online boodschappen wordt wel sterk regionaal bepaald. In Noord-Nederland ligt de pentratiegraad op slechts 11%. Het zijn momenteel vooral de Randstad (28%) en de grote steden (27%) die het concept lijken te omarmen, schrijft Emerce.

 

Verder blijkt dat de klanttevredenheid over online boodschappen afneemt. Waaraan dat precies ligt is, niet meteen duidelijk. Mogelijk nemen de verwachtingen bij klanten toe, maar het kan ook zijn dat de sterke groei van de markt heeft geleid tot een mindere service.

 

Survival of the fittest

De verwachting leeft dat het online aandeel in de totale supermarktomzet ook de komende jaren zal blijven stijgen, zij het niet zo snel als afgelopen jaar. Toch wordt de online omzet voor supermarkten steeds belangrijker om hun marktaandeel te handhaven, waarschuwen de onderzoekers. “Het moment nadert dat het marktaandeel van online op een dusdanig niveau belandt dat er lokaal wel degelijk verstorende effecten kunnen optreden. In eerste instantie zal dit ertoe leiden dat supermarkten die nu al te maken hebben met onvoldoende locatiekwaliteit of onvoldoende aansluiten bij de lokale klantbehoeften (waaronder online), zullen zien dat exploitatie dusdanig verder onder druk komt te staan, dat sluiting onvermijdelijk is. In die zin draagt een groeiend online marktaandeel bij aan versnelling van een autonome trend: ‘survival of the fittest’.”

 

Source: www.retaildetail.eu

Share